Se våra filmer här!

Om du vill se alla filmer som Filmgrunppen har gjort klick här

Varför finns särskolan?
Vad betyder särskola i ett land där negativ särbehandling är förbjudet enligt lag. Vad betyder lika värde när en del personer särskiljs från andra och placeras på skolor som ger dem begränsade möjligheter till vidare studier eller givande arbetsliv?

Framtiden börjar i klassrummet, menar skolministern Jan Björklund. Och visst är det så. Har man gått på en särskola så har man fått en stämpel för resten av livet. Betygssystemet i särskolan ser annorlunda ut än det system som gäller för vanlig grundskola och gymnasium. Därför syns det direkt på betyget om man har gått i särskola eller inte.

Om man på en anställningsintervju blir ombedd att visa upp sina betyg har man små chanser att få jobbet om det står särskola på pappret.

På det sättet hamnar vi med funktionshinder lätt utanför den vanliga arbetsmarknaden. Istället får vi ofta jobba på dagliga verksamheter där vi sällan själva får välja ett jobb som vi trivs med och upplever som utvecklande. För det arbete vi gör på den dagliga verksamheten får vi ingen lön utan tvingas ta ut förtidspension. Förutom att detta ger en känsla av att vara mindre värd innebär det också att vi som har funktionshinder är bland dem som tjänar minst i samhället. Många måste därför bo kvar hemma hos sina föräldrar.

När förtidspensionen senare i livet går över till ålderspension sänks inkomsten ännu mer.

Många barn och ungdomar hamnar genom särskolan utanför den sociala gemenskapen med andra. När barn med funktionshinder leker på rasterna får de ofta vara på en speciell del av skolgården där bara särskoleelever är. Därigenom missar barnen möjligheten att umgås med varandra och mötas i sina likheter och olikheter. Vår syn på ett samhälle för alla och allas lika värde börjar i skolan.

Särskolan motverkar integration och respekt för alla människors lika värde.

Välkommen till verkligheten.

/Tankesmedjan Grunden

Annonser